هاست اشتراکی

پایه

1GB فضای میزبانی


20GB فضای پهنای باند


10عدد ایمیل آدرس


10 عدد ساب دامنه


5 عدد اس کیو ال


3عدد اف تی پی


10عدد دامنه


تیکت پشتیبانی


دایرکت ادمین فعال

شخصی

2GB فضای میزبانی


50GB فضای پهنای باند


10عدد ایمیل آدرس


10 عدد ساب دامنه


5 عدد اس کیو ال


3عدد اف تی پی


10عدد ساب دامنه


تیکت پشتیبانی


دایرکت ادمین فعال

شرکتی

3GB فضای میزبانی


70GB فضای پهنای باند


10عدد ایمیل آدرس


10 عدد ساب دامنه


5 عدد اس کیو ال


3عدد اف تی پی


10عدد ساب دامنه


تیکت پشتیبانی


دایرکت ادمین فعال